Voor patiënten

De coördinator van het team Oncofertiliteit is tegelijk uw coach tijdens de behandeling (of die van uw kind). Zij zal alle praktische zaken voor u regelen, zoals:

  • uw inschrijving als UZ-Brusselpatiënt,
  • uw consultatie met de fertiliteitsarts van het CRG,
  • de nodige vooronderzoeken,
  • als u een ingreep in UZ Brussel zou ondergaan, de afspraak voor de preoperatieve onderzoeken en voor de ingreep zelf.
    Die ingreep zal onder verdoving verlopen, lees daarom ook Procedure bij een ingreep onder verdoving.

De coördinator oncofertiliteit geeft u alle nodige informatie over uw behandeling, inclusief waar u wanneer wordt verwacht en wat u eventueel moet doen ter voorbereiding.

De Belgische wetgeving voorziet momenteel een maximale bewaartermijn van tien jaar voor de bewaring van menselijke gameten (eicellen en zaadcellen). Bij uitbreiding geldt dezelfde termijn voor de bewaring van menselijk reproductief weefsel dat die gameten bevat (eierstokweefsel en zaadbalweefsel).
Voor de bewaring van embryo’s geldt een maximale bewaartermijn van vijf jaar.

Deze wettelijke termijn kan echter om medische redenen verlengd worden – ook ingekort, trouwens. Daarvoor moet je als patiënt (of bij minderjarige kinderen als ouder(s) van de patiënt tijdig een schriftelijke aanvraag indienen. Voor de goedkeuring van je aanvraag is toestemming nodig van de behandelende CRG-arts.
Zeker bij onze jonge kankerpatiënten – kinderen, adolescenten, jonge volwassenen – is de kans reëel dat een verlenging nodig zal zijn. Daarom is het belangrijk dat u na de ingreep contact met ons houdt en alle relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft.
Als wij geen schriftelijke aanvraag tot verlenging hebben gekregen vóór de bewaartermijn is verlopen – hetzij van de originele ondertekenaar(s) van het contract, hetzij van een volwassen geworden kind – zijn wij wettelijk verplicht om de bewaring te beëindigen. Dan wordt aan het bewaarde reproductieve materiaal de bestemming gegeven die in het contract is voorzien: vernietiging of donatie voor wetenschappelijk onderzoek.