Voor patiënten

De coördinator van het team Oncofertiliteit is tegelijk uw coach tijdens de behandeling (of die van uw kind). Zij zal alle praktische zaken voor u regelen, zoals:

  • uw inschrijving als UZ-Brusselpatiënt,
  • uw consultatie met de fertiliteitsarts van het CRG,
  • de nodige vooronderzoeken,
  • als u een ingreep in UZ Brussel zou ondergaan, de afspraak voor de preoperatieve onderzoeken en voor de ingreep zelf.
    Die ingreep zal onder verdoving verlopen, lees daarom ook Procedure bij een ingreep onder verdoving.

De coördinator oncofertiliteit geeft u alle nodige informatie over uw behandeling, inclusief waar u wanneer wordt verwacht en wat u eventueel moet doen ter voorbereiding.

Bij elke wegname en vriesbewaring van menselijk reproductief materiaal horen - conform de Belgische wetgeving - één of meer contracten. Die leggen de afspraken vast tussen u als patiënt en UZ Brussel als zorgverstrekker.
Het CRG en de bank voor bewaring van menselijk reproductief lichaamsmateriaal (MLM) vormen één juridische entiteit met UZ Brussel.
Lees hierna a.u.b. de alinea over de bewaartermijn, in het geval van een oncofertiliteitsbehandeling is die cruciaal.

In het contract of de contracten geeft u als patiënt (of als ouders van de patiënt) toestemming:
  • (bij een ingreep) voor de ingreep zelf en voor de wegname van reproductief weefsel (een deel van de eierstok, een deel van de zaadbal, zaadbalweefsel);
  • (bij het verzamelen van eicellen) voor een behandeling medisch geassisteerde bevruchting (MBV), meer bepaald voor het wegnemen van eicellen, eventueel in combinatie met de rijping en/of de bevruchting ervan in het laboratorium;
  • om het weggenomen materiaal (gameten of weefsel) te bewaren door invriezing; en
  • om al dan niet wetenschappelijk onderzoek te verrichten met (een deel) van het bewaarde materiaal, hetzij op het moment van de wegname, hetzij na afloop van de vriesbewaring.
Zeker in het domein van de oncofertiliteit en met het oog op (toekomstig) herstel van de vruchtbaarheid na een kankerbehandeling, is experimenteel wetenschappelijk onderzoek onmisbaar om vooruitgang te kunnen blijven boeken.
Toch bent u als patiënt volledig vrij in uw beslissing: of u toestemt in het gebruik van een klein deel van uw reproductief materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of niet, heeft geen enkele invloed op uw oncofertiliteitsbehandeling op zich.