Voor medische doorverwijzers

Het team Oncofertiliteit van UZ Brussel stelt zijn diensten ter beschikking van alle medische doorverwijzers. Huisartsen, oncologen, hematologen, pediaters, e.a. die hun patiënten die een diagnose van kanker kregen een kans willen geven om hun vruchtbaarheid te vrijwaren, kunnen bij ons terecht.
De autonomie van de doorverwijzende arts is daarbij een vast gegeven. Dat de effectiviteit van de kankerbehandeling de eerste prioriteit blijft, spreekt vanzelf. Het team Oncofertiliteit zal dan ook geen enkele actie ondernemen of behandeling voorstellen die het verloop van de kankerbehandeling zou kunnen verstoren.

Voor al uw vragen en verzoeken verwijzen we naar onze coördinator (klik op Contact) - tel. +32 2 477 40 44.
Zij regelt het overleg tussen uzelf, uw patiënt en de artsen en biologen van het team Oncofertiliteit.
Zij kan u alle nodige informatie geven over de gang van zaken in het CRG en desgevallend over de te volgen procedure bij het transport van menselijk reproductief lichaamsmateriaal.

Transport van menselijk reproductief materiaal

Op eenvoudige aanvraag per mail aan info@brusselsoncofertility.be zal de coördinator Oncofertiliteit de instructies daarover bezorgen.