De kankerbehandeling is achter de rug

Een radiotherapie of chemotherapie doorlopen is een zwaar fysiek en mentaal proces. Na afronding van de therapie hebben jij en je naasten tijd nodig om alles te verwerken en opnieuw stabiliteit te zoeken in het leven.
Maar als je voldoende hersteld bent van de kankerbehandeling zal je misschien willen weten hoe het met je vruchtbaarheid is gesteld. Daarvoor kan je in het CRG terecht. Via enkele onderzoeken kunnen we proberen na te gaan wat het effect van een kankerbehandeling op je vruchtbaarheid is geweest.
We kunnen dat trouwens ook doen voor jongeren die als kind een kankerbehandeling ondergingen: vanaf de puberteit is het mogelijk om hun vruchtbaarheid te onderzoeken en op te volgen.

Voor een afspraak of meer informatie: contacteer de coördinator oncofertiliteit.

Heb je een concrete kinderwens, dan vind je in ‘Wat bij kinderwens’? welke opties je hebt en wat de alternatieven zijn bij het onverhoopte verlies van je vruchtbaarheid.

Zoals we gezien hebben in Wat is gonadotoxiciteit? houdt een kankerbehandeling ook voor jongens en mannen een bedreiging in van hun de toekomstige vruchtbaarheid. In het bijzonder chemotherapie, maar ook radiotherapie ter hoogte van het bekken vormen een aanzienlijk risico op blijvende onvruchtbaarheid.

Als de kankertherapie niet tot een volledige vernietiging van de spermatogoniale cellen heeft geleid, kan de aanmaak van zaadcellen na afloop van de kankerbehandeling spontaan hernemen. Als je wil weten hoe het met je vruchtbaarheid is gesteld, kom dan langs op het CRG voor een bloedafname en de afgifte van een spermastaal. Contacteer daarvoor de coördinator Oncofertiliteit.
De hormonale waarden in het bloedstaal – en meer bepaald het gehalte aan FSH of follikelstimulerend hormoon geven indirect enig idee van de opgelopen schade aan de zaadbal. Hoe hoger de FSH-spiegel, hoe groter de opgelopen schade – de FSH-waarde is nl. omgekeerd evenredig aan het aantal uitrijpbare stamcellen in de testes. Nochtans sluit zelfs een sterk verhoogde waarde niet uit dat er zaadcelproductie is. Omgekeerd staat een lage waarde niet gelijk aan de 'zekerheid'  van zaadcelproductie.

Daarover kan alleen de analyse van het zaadstaal uitsluitsel geven: dat vertelt ons hoe het met de kwantiteit en de kwaliteit van de zaadcelproductie is gesteld. Op basis van een telling van het aantal (levensvatbare) zaadcellen kunnen we een prognose maken over de kans op de spontane verwekking van zwangerschap.

Eicellen gezocht
voor wetenschappelijk onderzoek

Ben je een gezonde vrouw tussen 18 en 37 jaar?
Dan kan jij ons misschien helpen.