Hoe werken we?

Als u een diagnose van kanker heeft gekregen en eventueel al een heelkundige behandeling heeft ondergaan, volgt vaak kort daarop chemo- en/of radiotherapie. Naargelang van het advies van uw oncoloog zal die behandeling soms reeds na enkele dagen of hooguit na enkele weken opgestart worden.
Als wij in dat behandelingsproces samen willen proberen om uw vruchtbaarheid te bewaren, moeten wij u als team Oncofertiliteit zo snel en efficiënt mogelijk opvangen.

De coördinator van het team Oncofertiliteit zorgt ervoor dat geen tijd verloren gaat.
U of uw behandelende arts/oncoloog kunnen rechtstreeks bij haar terecht per telefoon of mail (klik op Contact).
Aan de eigenlijke behandeling gaat uiteraard steeds overleg vooraf met uw behandelende arts, oncoloog of hematoloog. De coördinator zorgt ervoor dat het overleg tussen alle betrokkenen – uzelf (of uw kind als patiënt, de specialisten van het team Oncofertiliteit en de (para)medici die instaan voor of u begeleiden in uw kankerbehandeling – gestroomlijnd verloopt.

Vervolgens legt de coördinator een dringende afspraak voor u vast bij de CRG-fertiliteitsarts en regelt zij alle andere praktische zaken: uw inschrijving als patiënt in UZ Brussel, desgevallend de afspraken voor preoperatieve onderzoeken (o.a. consultatie bij anesthesist en bloedonderzoek), de planning voor de fertiliteitsbewarende ingreep of andere interventie zelf, …

De coördinator is tevens uw vertrouwenspersoon tijdens de behandeling: zij geeft u alle nodige informatie, begeleidt u en ondersteunt u.