Wetenschappelijk onderzoek met prepubertair testisweefsel

In UZ Brussel onderzoeken de researchers van de onderzoeksgroep Biologie van Testes (BITE) al jaren hoe we prepubertaire jongens die een steriliserende kankerbehandeling moeten ondergaan, kunnen helpen om hun vruchtbaarheid te bewaren.
Via experimenteel onderzoek willen we uitmaken of we zaadvormende (spermatogoniale) cellen in vitro kunnen opkweken, transplanteren en laten uitrijpen. Dat houdt in dat een stukje zaadbalweefsel dat ingevroren werd vóór de kankerbehandeling later gedooid en getransplanteerd zou worden, opdat het – in de volwassen geworden jongen – zaadcellen zou gaan vormen.

Intussen zijn onze onderzoekers er met een bepaalde techniek in geslaagd om bij proefdieren te komen tot de gedeeltelijke of volledige herneming van de zaadcelproductie. Dat opent uiteraard perspectieven. Voor de mens zijn nog geen resultaten van de techniek bekend, maar in afwachting van een doorbraak banken steeds meer onderzoekscentra over de hele wereld prepubertair zaadbalweefsel in.

Meer weten over het onderzoek naar de biologie van de testes? Klik op BITE (Engelstalig).


Eicellen gezocht
voor wetenschappelijk onderzoek

Ben je een gezonde vrouw tussen 18 en 37 jaar?
Dan kan jij ons misschien helpen.